גידי בר זכאי

לשעבר סגן מנהל רשות המסים וסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים. בתוקף תפקידו היה אחראי על החקיקה וקביעת המדיניות ברשות המסים, וכן שימש כראש המוסד לפרה רולינג, היחידה למיסוי בין לאומי, אחראי על מערך הרפרנטים המקצועיים לפקידי השומה ועוד. בין התפקידים אשר מילא גידי ברשות, הוא שימש בין היתר כחוקר במחלקת חקירות מס הכנסה, כמפקח וכרכז חולית קבלנים ונדל"ן בפקיד שומה למפעלים גדולים, כסגן פקיד שומה אשקלון, מנהל המחלקה המקצועית והיחידה למיסוי בין לאומי ובהמשך אף כיהן בתפקיד פקיד השומה למפעלים גדולים.

בתפקידו כסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים הוביל גידי את רפורמת המס הייחודית לרגל 60 שנה למדינה,  בדבר "עולים" ותושבים חוזרים שהיוותה וממשיכה להוות, מקור משיכה להון אנושי איכותי תוך הענקת הטבות מס משמעותיות והסדרת מעמדם הרגולטורי בישראל בהתאם לתקני הדיווח המתקדמים בעולם.

גידי אף הוביל את החקיקה להאצת המשק שנועדה להתמודד עם המשבר הפיננסי שפקד את העולם. במסגרת החקיקה הוענקו תמריצי מס שנועדו למשוך השקעות זרות. כן נקבעו כלים שאפשרו להגדיל את הנזילות של חברות ישראליות בין היתר, באמצעות הפחתה משמעותית של שיעור המס בגין חלוקת דיבידנד מחברות זרות במסגרת הוראת שעה.

מיום פרישתו מרשות המסים, גידי מלווה ומייעץ ליחידים בעלי הון וחברות, בעניין השלכות המס החלות על עסקיהם והשקעותיהם בישראל ומחוצה לה וכן מטפל באופן אישי בהצלחה רבה בפניות לרשות המסים לקבלת הבהרות בכל הקשור ל"עולים" ותושבים חוזרים.

גידי  מתמחה בהסדרת כשלי דיווח וטיפול ברגולציה של הון שחור מול רשות המסים ומטפל אישית בתיקי לקוחותיו, בין היתר במסגרת הליכי גילוי מרצון, הסדרי נאמנויות ובהתדיינות עם פקידי השומה להשגת תוצאות הממצות כראוי את חבות המס בתיקים, לרבות חבות המס על קרן ההון, בהתאם להוראות החוק. 

גידי צבר ניסיון רב בתחום הן במסגרת עבודתו ברשות והן לאחר פרישתו על דרך של טיפול מוצלח ותוצאות מרשימות במאות תיקי גילוי מרצון והסדרת חסינות פלילית ללקוחות המשרד מהעמדה לדין בישראל.

תחומי התמחות

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, באמצעות נוהל גילוי מרצון, רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, התחייבה כי לא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים מסוימים. לאחרונה הסתיים נוהל גילוי מרצון, אך רשות המסים עדיין מאפשרת להסדיר את כשלי הדיווח במישור האזרחי ובכך להימנע מנקיטת הליכים אזרחיים נגד נישומים שלא דיווחו על נכסים בישראל ובחו"ל. למשרד ניסיון רב בהסדרה אזרחית של כשלי דיווח והתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים עד להגעה להסדר הממצה את חבות המס באופן הוגן בהתאם להוראות החוק. בנוסף, אנו מקיימים קשר ישיר ושוטף מול הבנקים בחו"ל, עיבוד נתונים, ביצוע חישובי מס לכל שנות הגילוי, התייחסות למקור הכספים כאשר הדבר נתמך בראיות מתאימות.

המשרד מתמחה בהסדרת מעמדם של תושבים חוזרים ועולים חדשים ובסיוע קביעת מקום התושבות של אדם לצורכי מס על פי אורחות חייו ובתוך כך, מיצוי הטבות המס להן זכאים תושבים חוזרים, עולים ובני משפחתם, תוך שקילה ואיזון מדוקדקים באופן שעולה בקנה אחד עם הדרקטיבות המתעדכנות לעתים קרובות של ארגון ה – OECD, תוך התאמת ההשלכות שעשויות להיות למהלך גם מעבר לים, מי ששהה מחוץ לישראל למעלה משש שנים רצופות כ"תושבי חוץ", ככל הנראה, זכאי להיחשב כ"תושבים חוזרים". אנשים רבים אינם מודעים לכך, אך כתושבים חוזרים עומדות להם זכויות, שאינן קיימות לתושבי ישראל כל ימי חייהם. פקודת מס הכנסה קובעת, כי לתושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים ממועד החזרה ארצה, אלא אם כן ביקש אחרת.​

החובה לנכות מס במקור הינה חובה המוטלת על פי חוק על מי שמשלם לאחר הכנסה חייבת. החובה קובעת כי עליו לנכות מס מהתשלום למקבל התשלום, ולהעביר לרשויות את התשלום שנוכה בשל חבות המס של מקבל התשלום אלא אם קיבל אישור מראש כי הוא פטור מכך. בהתאם לכך נקבעו מנגנונים יעילים המאפשרים לפנות לפקיד השומה ולבקשו לעשות שימוש בסמכותו ולהקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו, אם שוכנע כי יוותר עודף מס. מניעת ניכוי מס במקור לפני ביצוע התשלום תמנע חיכוך רב ומיותר עם רשויות המס בהמשך הדרך, תמנע הגשת דוחות של חברות זרות בישראל ללא צורך וכן תבטיח במקרים רבים תשלום מס אמת נמוך לעתים אף פטור מלא ממס בישראל וכל זאת עוד בטרם בוצע התשלום. למעשה האפקט בפעמים רבות זהה לאפקט של פרה רולינג.​.

משרדנו מתמחה, בטיפול, יעוץ וייצוג אל מול רשות המסים, על בסיס יום יומי מזה שנים רבות, החל מהבטחת התנהלות נכונה בעת דיווח שוטף ועד לטיפול במקרים מורכבים, הסדרת דיווח, ניהול מחלוקות עם הרשות, הסדרת כשלי דיווח, גילוי מרצון, קביעת מתכונת דיווח, עריכת הסכמים להסדרת מעמדם של לקוחות המשרד באופן שיבטיח וודאות פיסקלית, המצאת אישורים ופרה רולינג ועוד. בשנה האחרונה צברנו ניסיון רב בעבודת שטח אינטנסיביות בתיקי לקוחותינו בתחום המטבעות הדיגיטליים במסגרת הטיפול בסוגיות העולות מהשקעה ומכירת ביטקוין ואלטים וכן בשל פעילות והשקעה במסגרת ICO מצד המשקיע וכן מצד המנפיק, כמו גם נותני שירותים המתוגמלים במסגרת הפעילות במטבעות ואסימונים. מסים ומטבעות הוא תחום שמתגבש לנגד עיננו בימים אלו. אנו פועלים בשטח יום יום ומעדכנים את בסיס הידע והטיפול בהתאם להתפתחויות בסמוך להתרחשותן, באופן שמאפשר ללקוחותינו לפעול כראוי באופן מדויק ואפקטיבי וכמובן להימנע מטעויות בנסיבות המקרים השונים.​

מיסוי נאמנויות הוא אחד הנושאים החשובים בתחום המיסוי הבינלאומי. מיסוי נאמנויות עורך הפרדה בין הבעלות הפורמלית בנכס, או ההחזקה בו, לבין ההנאה הכלכלית המופקת ממנו. הפרדה זו מעלה שאלות מיסוי אשר הופכות למהותיות שלא לומר קריטיות, כאשר ההפרדה בין הבעלות או ההחזקה בנכס ובין ההנאה הכלכלית ממנו, משתרעת על פני שתי מדינות או יותר. ​

משרדנו מלווה חברות בינלאומיות בפעילותן בישראל ומחוצה לה בכל הנוגע לתכנון והקמת מבני מס בינלאומיים, ליווי עסקאות בינלאומיות מורכבות, ייעוץ בנושאי אמנות מס, מקלטי מס, ליווי בדיונים אל מול רשויות המיסים והשגת אישורים שונים כגון אישורי ניכוי מס במקור והחלטות מקדמיות. למשרדנו שיתופי פעולה רבים עם מומחי מס מהשורה הראשונה ברחבי העולם, המאפשרים לנו מתן סיוע במגוון רחב של סוגיות במהירות ובדיוק הנדרשים ללקוח.​​

צור קשר

03-6960014

03-6960010

Office@bar-zakay.co.il