ארגון העל לזכויות העצמאים בישראל

בליווי גידי בר זכאי:

למעשה אנחנו פועלים במסגרת של שלושה מסלולים שבהם בחרנו להתמקד מתוך הבנה ששינוי בנושאים המטופלים במסלולים אלו הוא בר השגה ברמה הפרקטית וכי יש בו בכדי לתרום משמעותית לשיפור מצבם של העצמאים בישראל.

  1. חוק עידוד השקעות הון

כאמור, החוק בא לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית לשם פיתוח כושר היצור, שיפור יכולתו של המגזר העסקי ויצירת מקומות עבודה וההוראות הכלולות בו אינן מגבילות את ההטבות הגלומות בו לטובת ארגונים כלכליים מסדר גודל מסוים ובצדק.

בכוונתנו לתמוך בעסקים קטנים הזכאים ליהנות מהוראות החוק לצדם של העסקים הגדולים.

  1. חברת ענק אופ-שור

בכוונתנו להתאגד במתכונת דומה לזו שנהוגה על ידי תאגידי הענק, במסגרת תאגיד שמקום מושבו במדינה עמה ישראל אינה חתומה על אמנה למניעת מסי כפל ואינם מקיימים משטר מס מסודר, המכונים "מקלטי מס" או בשם מוכר נוסף "אופ שור.

מטרתנו העיקרית בנסיבות הינה לסייע בידה של רשות המסים ובידיו של המחוקק הישראלי בקביעת סטנדרט שאינו תלוי בגודלו של הנישום אלא באיכות פעולותיו ולהגיע למטרה שגם עצמאים יוכלו לנהל באופן יעיל משטר מס הכולל פעילות בחו"ל, שמעצם טיבעה אינה חייבת במס בישראל. לחילופין למנוע מתאגידי הענק לפעול בצורה כזאת ובכך להשיג צדק חלוקתי. במסגרת זו נשקול ונבחן את האפשרות לאגד תאגיד כזה באופן שקיים תוכן כלכלי אמתי ויאפשר לקיים פעילות שחלקה לא יתחייב במס בישראל בכפוף לנסיבות והוראות החוק.

כאמור, עיקר מטרתנו במסלול זה הינה להעלות את הדיון לסדר היום ולוודא שמה שמפריד בין העסקים הקטנים לבין האפשרות לקיים פעילות ברת קיימא בחו"ל שאינה חייבת במס בישראל, אינו הגודל.

  1. שותפות לאיגום הוצאות פרטיות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה אין לנכות הוצאות פרטיות.

בכוונתנו לפעול לכינון שינוי חוק בעניין זה ולהבטיח כי מדינת ישראל מספקת לעצמאים פרמיית עידוד על הסיכון שהם נוטלים כיזמים ובמסגרת זאת לאפשר להם, בניגוד לאוכלוסיית השכירים לנכות הוצאות פרטיות כגון משכנת, שכירות ומעון יום.

המטרה לאפשר לעצמאים, בניגוד לשכירים, ליהנות ממגן מס בגובה ההוצאות הפרטיות שמחויבות מהמציאות הנוהגת בחיים בעולם מודרני ובכך לתת בידם יתרון    שיאפשר להם "להחזיק את הראש מעל המים" ובתוך כך לשדר את ההערכה שמדינת ישראל רוכשת לפעילות עסקים קטנים בתחום היזמות האישית תוך נטילת סיכון כלכלי אישי הנדרש לטיפוח צמיחתו של המשק כולו.

בברכה,
גידי בר- זכאי, רו"ח (משפטן)

Call Now Button