היערכות לחילופי מידע בין מדינות

גידי בר זכאי - יועצים
גידי בר זכאי – יועצים

אם קיים בבעלותכם חשבון בנק בשוויץ אן במקום אחר בחו"ל שהאמנתם שבשל הסודיות הבנקאית הנוקשה שם, פרטיכם ידלפו רק לאחר מלחמת העולם השלישית, כדאי שתחשבו שנית.

על מנת להילחם בהון השחור השכילו מדינות העולם בניתוחו של ארגון ה OECD  להגיע להבנה עם מדינות נוספות במסגרת הסכמים לחילופי מידע בין מדינות. במסגרת חילופי המידע יעדכנו רשויות המס האחת את מקבילתה בנתונים על אזרחיהן. למעשה, לא זו בלבד שהבנקים יהיו רשאים לדווח אחד לשני על התנהלותו הכלכלית של אדם מסוים שמהווה לקוח שלהם, אלא שהדרך לחילופי המידע קרובה מתמיד.

קיבלתם לאחרונה טפסים מהבנק המבקשים את פרטיכם ואת ה-TIN ("Tax Identification Number") שלכם? דעו לכם שמדובר בצעד משמעותי לקראת חילופי המידע שצוינו מעלה. תופתעו לגלות, שעל מנת לייעל את חילופי המידע, תיעזרנה המדינות באותו TIN של כל אדם ואדם. הTIN- של אזרחי ישראל הינו מספר תעודת הזהות שלהם. כפי שאתם מניחים, דרך מספר תעודת הזהות שלכם הדרך להגעה אליכם קצרה הרבה יותר.

מטרת חילופי המידע כפולה – להילחם בהון השחור ולמנוע תשלום כפל מס

אם עד כה הייתה קיימת האפשרות להשאיר את החשבונות בחו"ל בלא חשש מזליגת המידע, המצב השתנה לחלוטין. בקרוב מאוד, בנקים בעולם יוכלו להשיג מידע על התנהלות המס של כל אזרח במסגרת חילופי המידע. תכלית חילופי המידע היא כפולה: ראשית, מטרתם היא בראשונה מלחמה בהון השחור והוספת כספים נוספים לבסיס המס. שנית, מטרתם היא מניעת תשלום כפל מס שכן באמצעות החלפת הפרטים בין המדינות, ניתן יהיה באופן קל יותר להגיע לידי מסקנה מיהי המדינה שיתמזל מזלה למסות את אותו נישום, ומיהי המדינה, שככל ותטיל מס על אותו נישום הרי שיהיה כפל מס.

היערכות לקראת חילופי מידע

על מנת להיערך לחילופי המידע יש צורך להסדיר את הדיווחים כדין, ויפה שעה אחת קודם. הדרך לעשות זאת היא באמצעות הגשת בקשה של גילוי מרצון. הגשת בקשה של גילוי מרצון תסיר את המחדל האפשרי בדיווחי המס שלכם ובכך תמזער את האפשרות שרשויות המס תגענה אליכם, עוד לפני שאתם תגיעו אליהן. חשוב לציין, שעל מנת להגיש בקשה לגילוי מרצון מומלץ מאד להיפגש עם יועץ מס בעל ניסיון בניהול הליכי גילוי מרצון.

משרדנו עתיר ניסיון בניהול הליכי גילוי מרצון.