הקלות במסים עבור עולה חדש: דעו למה אתם זכאים כעולים חדשים

אחד ממאפייני היסוד לזהותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי זו השאיפה הבלתי פוסקת לקיבוץ גלויות ועליית היהודים ארצה. שאיפה זו משתקפת, בין היתר, גם במעשה החקיקה של הכנסת. המחוקק הישראלי, בבואו לעודד עליית יהודים ארצה, קבע בדיני המס הישראליים הוראות שמטרתם עידוד מגמה זו לרבות הוראות המקנות הקלות ופטורים מיוחדים.

פקודת מס הכנסה קובעת, בין היתר, הוראות שונות, שעניינן מיסוי עולים חדשים. בתיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה, שפורסם ב16.9.08 הורחבו משמעותית ההקלות במיסוי הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים, וכמו כן נקבע פטור גורף מחובת הדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל.

זכויות עולים חדשים:

הרפורמה מעניקה למעשה באופן אחיד, רחב וברור פטור ממס על כל הכנסותיו, האקטיביות והפסיביות של היחיד המופקות או נצמחות מחוץ לישראל למשך 10 שנים מיום העלייה. חשוב להדגיש, כי הפטור חל גם לגבי נכסים שנרכשו בחו"ל לאחר חזרת היחיד ארצה.

פטורים במישור הפירותי:

במסגרת הטבה זו מעניק סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) פטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודת מס הכנסה שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות כולן או חלקן.

פטורים במישור ההוני:

בהתאם להוראות סעיף 97 לפקודת מס הכנסה תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק יהיה פטור ממס על רווח הון מנכס שהיה לו מחוץ לישראל אם מכר את הנכס בתוך 10 שנים מיום שהיה לתושב ישראל. הפטור יחול על רווח הון על מכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל, כולל נכסים מחוץ לישראל שנרכשו לאחר שהיה לתושב ישראל ובלד ואינם משקפים זכות לנכס בישראל במישרין או בעקיפין.

פטור מחובת דיווח:

בהתאם להוראות סעיף 134ב לפקודה נקבע, כי יחיד שהוא תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק יהיה פטור מחובת הגשת דו"ח לפי סעיף 131 לפקודה, במשך תקופת ההטבות, לגבי כלל הכנסותיו מחוץ לישראל למעט לגבי הכנסות מסוימות.

 כיצד מממשים הקלות במס עבורכם כעולים חדשים:

יש להיפגש עם יועץ מס ורצוי כזה בעל שנות ניסיון רבות בתחום. ניתן לפנות אלינו למימוש התהליך. אנו מצוידים במיטב המידע אשר מסייע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים לקבל את שמגיע להם.

גילוי מרצון | תושבות לצרכי מס | תושב חוזר | פרה רולינג |ניכוי מס במקור

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *