מיסוי ביטקוין – הלכה למעשה

גידי בר זכאי - יועצים
גידי בר זכאי – יועצים

ביטקוין, מטבעות דיגיטלים ו ICO – כללי מיסוי ודיווח

משרדנו מתמחה, בטיפול, יעוץ וייצוג אל מול רשות המסים, על בסיס יום יומי מזה שנים רבות, החל מהבטחת התנהלות נכונה בעת הדיווח שוטף ועד לטיפוך במקרים מורכבים, הסדרת דיווח, ניהול מחלוקות עם הרשות, הסדרת כשלי דיווח, גילוי מרצון, קביעת מתוכנת דיווח, עריכת הסכמים להסדרת מעמדם של לקוחות המשרד באופן שיבטיח וודאות פיסקלית, המצאת ופרה רולינג ועוד.

בשנה האחרונה צברנו ניסיון רב בעבודת שטח אינטנסיבית בתיקי לקוחותינו בתחום המטבעות הדיגיטלים במסגרת הטיפול בסוגיות העולות מהשקעה ומכירת ביטקוין ואלטים וכן בשל פעילות והשקעה במסגרת ICO מצד המשקיע וכן מצד המנפיק, כמו גם נותני שירותים המתוגמלים במסגרת הפעילות במטבעות ואסימונים.

 

מיסים ומטבעות הוא תחום שמתגבש לנגד עיננו בימים אלו. אנו פועלים בשטח יום יום ומעדכנים את בסיס הידע והטיפול בהתאם להתפתחויות בסמוך להתרחשותן, באופן שמאפשר ללקוחותינו לפעול כראוי באופן מדויק ואפקטיבי וכמובן להימנע מטעויות בנסיבות המקרים השונים.

השירות כולל יעוץ ראשוני, גיבוש עמדתנו המקצועית בשאלות חבות המס חובת הדיווח, חישוב הרווחים לצרכי מס, בהתאם למתודולוגיה ההולמת פרשנות ראויה להוראות החוק ובזיקה הדוקה לבסיס הטכנולוגיה ולהשלכות שיש לעניין זה על הדיווח וחבות המס, כל זאת על פי עמדת משרדנו ההולמת את הוראות החוק והמנומקת כהלכה ובכתב.

אנו מתאימים את הטיפול לנסיבות המקרה וכן למאפייניו היחודים של כל לקוח ומלווים באופן הדוק ומדויק.

ההחלטה באם ללוות לקוח אינה עוסקת בהיקף הפעילות או חשיפת המס. היא תתקבל על בסיס אמונתנו בצדקת טענתיו בסוגיות השונות והיכולת שלנו להגיע לתוצאה ראויה בהתאם.

אנו תמיד שמחים לייצג לקוחות המבקשים לעמוד בנחישות על זכויותיהם ובתוך כך בחרו ליישם כללים ברורים ופשוטים שיעלו בקנה אחד עם פרשנות ראויה להוראות החוק.

המטרה המשותפת שלנו: דיווח ותשלום מס על פי חוק ובאופן שישקף כראוי את זכויותיכם לשלם מס אמת, גם אם על פניו הנכם מצויים במחלוקת מקצועית עם הרשות. אנחנו ננהל אותה בעבורכם בשקיפות ונחישות.

בין היתר נשמח לסייע בידכם במסגרת:

  1. גיבוש מתכונת דיווח ראויה ההולמת את הוראות החוק ותמיכה בהליך הדיווח וההגשה.
  2. עריכת חוות דעת המבטיחה כי מתכונת הדיווח תעלה בקנה אחד עם הוראות החוק ואף תאפשר להתמודד כראוי עם עמדות רשות המסים בנושאים בהם נבקש לחלוק על עמדתה המקצועית של הרשות.
  3. סיוע בידו של רואה החשבון הקבוע, המטפל בכם דרך קבע, לטובת ביסוס סוגיות החבות והדיווח העולות מתחום המטבעות, על בסיס הניסיון שנצבר עד כה ביישום הוראות החוק ועבודה אל מול פקידי השומה. אנחנו נפעל בזיקה הדוקה לשינויים והתפתחות הכללים על בסיס יום יומי.
  4. הבטחת הגשת דוחות כאמור, על ידי רואה החשבון הקבוע, באופן ההולם את המקרה והוראות החוק, בין היתר על בסיס מתן חוות דעת ו/או  Second opinion  המאפשרת הסתמכות בעת הדיווח וכן הצטיידות בבסיס טיעון מקצועי דיון על בסיס מחלוקות אפשריות בדיון הצפוי אל מול פקיד השומה.
  5. התייצבות לצרכי ליווי וייצוג מידי במקרים בהם החלו הליכים הדורשים התערבות וטיפל מידי.
  6. המצאת אישורים מקדמיים. פרה רולינג ו/או הסדרי שומה והסכמים נוספים, התומכים בהסדרת מעמדכם אל מול הרשות, לרבות פעילות קודמת בתחום המטבעות וכן מכירות ומימושים (Cash out) שבוצעו לאחרונה או מתוכננים בקרוב.
  7. המצאת אישורים באשר למתכונת הדיווח לתקופות הבאות והבטחת וודאות פיסקלית.
  8. במידה ואין לכם רואה חשבון קבוע/מדווח, נשמח לקשר עם רואה חשבון מטעמנו. משרדנו עובד עם רואי חשבון אשר מנוסים בתחום המטבעות הדיגיטליים ופועלים במסגרת פיקוח מקצועי צמוד של משרדנו.

 

גידי בפאנל התוכנית "סוגרים חשבון" על המפגש בין הרגולציה לביטקויןנשמח לעמוד לרשותכם

 

גילוי מרצון | תושבות לצרכי מס | תושב חוזר | פרה רולינג | ניכוי מס במקור | מיסוי ביטקוין