תושבים חוזרים ועולים חדשים

 

 

בשנת 2008 ובתחולה החל מינואר 2007, התקבל תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, במטרה לעודד יהודים מכל העולם לעלות או לשוב לישראל.

התיקון מגדיר מיהו עולה חדש ומיהו תושב חוזר וקובע שורת הקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים אשר יעתיקו את מקום מושבם לישראל, דוגמת פטור על הכנסות מחוץ לישראל למשך 10 שנים, פטור מחובת דיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל למשך 10 שנים, ועוד.

משרדנו מתמחה בהסדרת מעמדם של תושבים חוזרים ועלים חדשים ובסיוע קביעת מקום התושבות של אדם לצורכי מס על פי אורחות חייו ובתוך כך, מיצוי הטבות המס להן זכאים תושבים חוזרים, עולים ובני משפחתם, תוך שקילה ואיזון מדוקדקים באופן שעולה בקנה אחד עם הדירקטיבות המתעדכנות לעיתים קרובות של ארגון ה – OECD, תוך התאמת ההשלכות שעשויות להיות למהלך גם מעבר לים.

משרד גידי בר-זכאי יועצים מטפל בהסדרת תושבות לצרכי מס בישראל, טיפול בסוגיות פיצול התא המשפחתי, הסדרת ההשלכות הנובעות מאורך חיים בינלאומי, כל זאת תוך מתן דגש לצרכי הדיווח המותאמים לאורח החיים האמתי (עם רגלים על הקרקע !!) והצרכים היומיומיים.

 

טעויות נפוצות בנושא תושבים חוזרים ועולים:

 

  • קביעת מעמד תשובות בישראל אינו מסדיר את "חטאי העבר" בניכר –

למעשה מדינת ישראל מחויבת לשיתוף פעולה עם ארגון ה – OECD ותעביר כל מידע רלוונטי בעניינם של אלו שהשאירו "קצוות פתוחים בחו"ל.
בהתאם לכך בד בבד עם הסדרת מעמד התושבות בישראל יש לפעול במדינת התושבות הקודמת להסדר נושאי המס השנויים במחלקות ו/או השלמת פערי דיווח כחוק.
משרדנו מתמחה בשיתוף פעולה עם יועציכם מעבר לים לטובת השלמת הדיווח כחוק משני צדדי  האוקיאנוס.

  • מעוד התושבות נקבע לפי המועד בו העברנו את מרכז חיינו לישראל ולא המועד בו הונפקו לנו תעודות כגון תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון וכ"ו.
  • תשלומי שכר או הכנסה בחו"ל בגין פעילות שבוצעה בישראל אינם פטורים (!!) על פי תיקון 168 שכן מקום הפקת ההכנסה הוא המבחן האמתי.
  • קבלת דיבידנדים מחברות זרות בגין רווחים שהופקו בישראל אינה פטורה ממס (!!) שכן המדובר בהכנסות שהופקו בישראל.
  • הסבת הכנסה לטובתו של מי שנהנה מהפטור , גם בתוך המשפחה, אינה מעניקה פטור ולמעשה עשויה להיחשב כמעשה שאינו תקין מעיקרו.
  • יש לדווח באופן מלא על נכסים ישראלים המוחזקים על ידי תאגידים או נאמנויות זרות בעבור תושבי ישראל גם אם הם נהנים ממעמד של תושב חוזר ותיק או עולה חדש.

 

לחוזרי מס הכנסה בנושא תיקון 168

Call Now Button