בקשות ניכוי מס והעברת כספים

 

 

דיני המס מחייבים כל המשלם לתושב או חברה מחוץ לישראל לנכות מס במקור ולהעבירו לרשות המסים בישראל.

בהתאם לכך, סעיפים 164 ו/או 170 לפקודת מס הכנסה והתקנות שנקבעו מכוחם, מחייבים את המשלמים, על פי רוב הבנקים בישראל, לנכות מס במקור מכל פעולה של העברה בנקאית, המחאה בנקאית או תשלום במזומן או בשווה כסף לתושבי חוץ. זאת כל עוד לא נתקבל אישור הרשות שאין המדובר בהכנסה חייבת בידי המקבלים או לחילופין שניתן לנכות בשיעור נמוך מהקבוע בתקנות.

במסגרת הוראות רשות המסים והרצון להקל עם ציבור המשלמים נקבעו הקלות למקרים מסוימים. אולם ככלל ישנם תשלומים רבים אותם הבנק לא יבצע ללא ניכוי מס במקור או לחלופין אישור על פטור מניכוי מס במקור חתום על ידי רשות המסים.

מתי צריך לפנות לרשות המיסים לקבלת אישור בעניין ניכוי מס במקור ו/או פטור?

  • העברת תשלום בגין שירות שבוצע בישראל במישרין או בעקיפין.
  • העברת תשלום בגין שירות שבוצע על ידי תושב ישראל במישרין או בעקיפין.
  • העברת תשלום בגין רכישת נכסים בחו"ל.
  • העברת תשלום בגין מכירת נכסים בארץ ובחו"ל.
  • העברת תשלום בגין השקעה בתאגידים זרים.

 

למצבים אלו קבועה בחוק סמכות לרשות המסים לתת פטור או הפחתה בשיעור המס המשולם במקור, זאת בהתקיים תנאים מסוימים. הליך קבלת פטור מרשויות המס הינו הליך מורכב ולעיתים דורש זמן, מקצועיות ומיומנות.

משרד גידי בר-זכאי יועצים מתמחה בעבודה מול פקידי השומה להשגת פטור מניכוי מס במקור בהעברות כספיות מישראל לחו"ל, אשר דורשות קבלת פטור או קביעת שיעור המס בעסקה לצורך ביצוען. המשרד מעניק ליווי לכל אורך ההליך עד לקבלת הפטור או המס המופחת, החל מהגשת הבקשה, ועד לשלב הדיונים ברשות המסים ככל שיש צורך בכך.