גילוי מרצון – כל מה שרציתם לדעת על ההליך מול רשות המיסים

[et_pb_section admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text" background_layout="light" text_orientation="right" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]

הליך גילוי מרצון הינו הליך מול רשות המיסים בישראל המאפשר לישראלים שלא דיווחו על הכנסותיהם והונם בישראל ובחו"ל להימנע מנקיטת הליכים פליליים כנגדם ולשלם את המיסים כדין.

מי צריך לעשות גילוי מרצון ?

לעיתים התשובה לשאלה הזו פשוטה לעיתים פחות. להלן מספר דוגמאות, נתחיל מהקל אל הכבד:

  1. בבעלותכם חשבון בבנק זר ולא דיווחתם על קיומו לרשות המסים – יש לפנות לגילוי מרצון (!!)

גם אם אתם משוכנעים ש"לא הרווחתם סנט",  ש"החשבון עמד ללא תזוזה", "התקבל בירושה", "היה הפסדי", "מעולם לא משכתם ממנו דולר" , הוא "מנוהל על ידי עו"ד / נאמן", "מוחזק על ידי חברה" ועוד כהנה וכהנה. רוב הסיכויים שעצם החזקת החשבון והתנועות בו, גם המינוריות ביותר יש בהם בכדי לחייב דיווח, משלא עמדתם בכללים למעשה ביצעתם עבירת מס במודע או שלא במודע.  מומלץ לבדוק בטרם יתקיימו חילופי מידע כצפוי בעניינכם.

  1. בבעלותכם האישית נכסים מניבים בחו"ל לרבות נדל"ן, דירת מגורים, השקעות פיננסיות, השקעות בקרנות מניות באקוויטי אג"ח וכו' ורשות המסים לא שמעה על כך מכם – יש לפנות לגילוי מרצון (!!)
  1. בבעלותכם תאגידים זרים המחזיקים נכסים מניבים בחו"ל לרבות נדל"ן, דירת מגורים, השקעות פיננסיות, השקעות בקרנות מניות באקוויטי אג"ח וכו' ורשות המסים לא שמעה על כך מכם – יש לפנות לבדיקת מומחה.
  1. בבעלותכם דירה/ות בארץ המושכרות שלא לצרכי מגורים ולא דיווחתם על ההכנסות – יש לפנות לגילוי מרצון (!!)
  1. בבעלותכם דירה/ות בארץ המושכרות למגורים ולא דיווחתם על ההכנסות – יש לבדוק את תקרת ההכנסה החודשית לפי הפירוט הבא:

 

%d7%98%d7%91%d7%9c%d7%94-2

גילוי מרצון- הדרך שלך לתקן את דיווחי העבר

גילוי מרצון:

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה,  מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים מסוימים.

התנאים לגילוי מרצון:

על מנת ליהנות מההתחייבות לאי נקיטת הליכים פליליים יש צורך לעשותו תוך עמידה בתנאים שנקבעו בנוהל גילוי מרצון. למעשה, יש צורך שהגילוי יהיה כן וייעשה בתום לב, שבמועד הגשת הבקשה לא מתקיימת חקירה או בדיקה על מגיש הבקשה, על בן/ בת הזוג או על חברות בשליטתו.

הגשת בקשה לגילוי מרצון:

כאמור, הדרך לתקן את דיווחי העבר היא באמצעות הגשת בקשה לגילוי מרצון. במסגרת הבקשה יש לכלול את כל המידע הרלוונטי לרבות שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים.

מספר אפשרויות להגשת בקשה מגילוי מרצון:

רשות המסים פותחת את דלתה בפני נישומים ומציעה, בזמנים בהם הוראות הנוהל מאפשרות זאת, מספר מסלולים להגשת בקשה:

  1. מסלול אנונימי- במסלול זה מוגשת בקשה בצורה אנונימית, הדיונים מתקיימים בצורה אנונימית באמצעות מסמכים מושחרים בחלקים הרלוונטיים תוך מסירת מלוא המידע הרלוונטי. לאחר הגעה להסכמה על תוצאת המס נחשפים פרטי הנישום.
  2. מסלול מקוצר- במסלול זה מוגשת הבקשה בצירוף דו"חותיו או דו"חותיו המתקנים של הנישום לתקופת הדיווח.
  3. מסלול רגיל- במסלול זה מוגשת בקשה הכוללת את שמו של המבקש וההתדיינות בה מתבצעת בצורה גלויה עד להגעה להסכם.

הגשת בקשת גילוי מרצון בליווי יועץ מס בעל ניסיון עשויה למנוע תקלות מסוכנות ואף לחסוך תשלומי מס מיותרים:

יועץ מס מנוסה בהגשת בקשות גילוי מרצון יתחשב במלוא התשתית העובדתית בתיק, יידע לבצע חישובי מס מורכבים המתחשבים בהוראות החוק והמנצלים באופן מיטבי את הזכויות הניתנות ממנו. משרדנו בעל ניסיון רב בהגשת בקשות גילוי מרצון.

יש לסכם את כל הכנסות השכירות שהפקתם מדירות שבבעלותכם גם שלא לצרכי מגורים. אם עברתם את התקרה אתם בחשיפה.

 אם עברת אם התקרה ביותר מפי שתיים – יש לפנות לגילוי מרצון (!!)

  1. כל מקרה בו הפקתם הכנסה כל שהיא בארץ או בחו"ל לרבות פעילות באינטרנט ללא דיווח לרשות המסים – יש לפנות לבדיקת מומחה לקבלת החלטה.

 

רבים מחזיקים חשבונות ונכסים המניבים הכנסות מחוץ לישראל ושואלים את עצמם האם חובת הדיווח חלה עליהם. מניסיוננו, חלקם שלא ביוזמתם ולעתים אף ללא ידיעתם. במקרים רבים מדובר ביורשים או מי שמשפחתם הניחה בעבורם כספים ונכסים ללא ידיעתם וכעת הם לומדים לראשונה שהינם עברייני מס שלא באשמתם. ישנם אנשים רבים שקיבלו ירושות, או שמשפחתם שמו עבורם כספים בצד ללא ידיעתם וכעת הם מגלים שהם עברייני מס, שלא באשמתם. בנוסף, ישנם אנשים רבים אשר לא ידעו כי החזקת חשבון לא מדווח בחו"ל או בארץ היא עבירה פלילית אשר בצידה עונשי מאסר. אנשים אלו שיפנו להסדיר את מעמדם מול רשות המסים, יזכו לחסינות בפני העמדה לדין פלילי.

בשנים האחרונות מחריפה רשות המסים את מאבקה בהון השחור בארץ ובעולם. במסגרת זו קידמה הרשות הסכמים עם מדינות ה-OECD לחילופי מידע בין המדינות בקשר לתשלומי מס וחשבונות בנק של ישראלים בחו"ל.

נוהל גילוי מרצון במסגרתה, מאפשר הזדמנות לדווח על הכנסות אלו, לפני כניסת החקיקה על חילופי המידע בין מדינות לתוקפה, במסרגתה יעבור כל המידע על חשבונות הבנק של ישראלים בחו"ל לרשות המיסים באופן אוטומטי. יוער כי מידע רב זורם לכיוון הרשות כבר בימים אלו.

המשרד מתמחה בייצוג בכל שלבי הליך הגילוי מרצון והעבודה השוטפת מול רשות המסים.

משרדינו צבר ניסיון רב בתחום ומעניק ליווי מקצועי הכולל שיתוף מלא של הלקוח בכל שלב בהליך. המשרד מקיים קשר ישיר ושוטף מול הבנקים בחו"ל, עיבוד נתונים, ביצוע חישובי מס לכל שנות הגילוי, התייחסות למקור הכספים, והתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים עד להגעה להסדר הממצה את חבות המס באופן הוגן בהתאם להוראות החוק.

גילוי מרצון | תושבות לצרכי מס | תושב חוזר | פרה רולינג | ניכוי מס במקור

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]