תושבות לצורכי מס

 

 

רבים לא יודעים זאת, אך למעשה קיים הבדל גדול בין המחשבה הראשונה שלנו על מה גוזר את התושבות שלנו לצרכי מס לבין ההגדרה של רשות המסים בישראל. ההבדל בהגדרה עשוי לגרום למצב בו אדם משוכנע כי הוא אינו תושב ישראל (כי עוד לא הנפיק תעודת זהות או דרכון למשל) כשבפועל רשות המסים בישראל רואה בו תושב לצרכי מס לכל דבר ועניין מזה שנים רבות וכתוצאה מזו עשויה לדרוש ממנו מסים בגין שנים בהם היה משוכנע שאינו חייב במס. המקרים הנפוצים הם בעיקר על רקע שינוי תושבות, עליה, עזיבה, רילוקיישן ועוד.

אז מה מדינת התושבות שלנו לצרכי מס ? איך נדע מה חושבים עלינו בעניין זה ברשות המסים ?

אולי קצת תופתעו אבל מי שיודע לענות על השאלה מה היא מדינת התושבות האמתית  (!!) שלנו לצרכי מס זה בדרך כלל אנחנו, כל אחד לגבי עצמו. הטעם לכך הוא פשוט. אנחנו הם אלו הקובעים את תושבתנו לצרכי מס ובידינו לשנותה.

רשויות המס בעולם כולו מודעות לעניין זה ועל כן הפרקטיקה החקיקתית, משפטית וכלכלית שהתפחה בקרב מדינות ה – OECD ואף מקובלת על רשות המסים בישראל קובעת שתושבות לצרכי מס תקבע לפי המקום בו אנו בחרנו לקבוע את מרכז חיינו.

מבחני מרכז חיינו המקובלים: (יש נוספים אבל אלו הם העיקר)

 1. מקום בית הקבע – היכן מצוי ביתנו העומד לרשתנו, עם החפצים האישיים שלנו. לא משנה אם מוחזק על ידנו על פי הסכם שכירות או בבעלות (עם או בלי משכנתא…) ובלבד שאינו חדר בבית מלון או דומה לו.
 2. מקום המשפחה הקרובה – הבעל / האישה, הילדים הסמוכים לשולחננו.
 3. מקום הפעילות הכלכלית – היכן אנחנו עובדים, מנהלים עסקים, משקיעים בנכסים, דירות מושכרות ועוד.
 4. היכן אנו שוהים רוב ימות השנה – שהות בת מעל 183 ימים בישראל זו אמירה מאוד ברורה. אך יתכנו מצבים שבהם תסווגו (לטוב או לרע) כתושבי ישראל גם כאשר ימי השהות שלם בישראל נמוכים בהרבה.

 

תושבות לצרכי מס – כיצד רשות המסים בישראל רואה את התושבות שלנו?

תושבות:

אם עד היום חשבתם, שאם הפקתם הכנסה בחו"ל כתושבי ישראל אתם לא צריכים לשלם מס בישראל, צפויה לכם הפתעה בהמשך מאמר זה. רשויות המס בישראל לא רואות כך את פני הדברים, והן עשויות לחייבכם במס על בסיס תושבותכם או על בסיס מקום הפקת ההכנסה.

בהתאם לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, החל משנת 2003 מס הכנסה יהא משתלם לכל שנת מס על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל ממקורות מסוימים המנויים בפקודת מס הכנסה. כפי שניתן לשים לב, רוב ה"פוקוס" בתיקון שצוין מתנקז לכדי הגדרתו של אדם כ"תושב ישראל".

תושב ישראל הינו יחיד ש"מרכז חייו" בישראל. יחיד שמרכז חייו בישראל הוא זה שמכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים יובילוהו לישראל ובכללם:

 • מקום ביתו הקבוע של היחיד:

מבחן זה הוא המבחן, שלו יש לתת את מירב המשקל הסגולי בין מבחני המשנה בבואנו לבחון אם אדם עונה להגדרת תושב ישראל. אם ביתכם הקבוע הוא בישראל, סביר שמרכז חייכם הוא בישראל.

 • מקום המגורים של היחיד ושל בני משפחתו:

האם משפחותיכם גרות ברובם בישראל או מרוכזות סביב מדינה אחרת בה מתנהל מרכז החיים? פקודת מס הכנסה רואה במקום מגורי משפחתו של היחיד כגורם שיקבע את "מרכז חייו" לאור חשיבות היבט מגוריהם. נבקש לציין כי מבחן זה הינו מבחן מסייע בלבד ואינו מבחן מכריע.

 • מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע של היחיד:

אם אתם עובדים בישראל, מועסקים בישראל או מבצעים את עסקיכם בישראל, רשויות המס עשויה לראותכם כמי ש"מרכז חייהם" בישראל, ועל כן הדרך לגביית מס ממכם קרובה יותר.

 • מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים של היחיד:

השקעתם בישראל את רוב כספכם? ייתכן, ויש לכם אינטרסים כלכליים מהותיים. אינטרסים כלכליים אלה עשויים להוביל למסקנה ש"מרכז חייכם" הוא בישראל.

 • מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים של היחיד:

אתם חברים בעמותה כלשהי? הצטרפתם לארגון שאתם מזוהים עימו? אתם מתנדבים בעמותה כלשהי? האם פעילות זו מתבצעת בישראל? אם התשובה על שאלות אלה הינה חיובית אתם בדרך הנכונה להיחשב כתושבי ישראל.

מבחן מספר הימים:

מבחן זה ידוע כ"מבחן הכמותי", להבדיל מ"המבחן האיכותי" שפורט מעלה, היות והוא מתייחס למספר הימים ששהיתם בישראל. פקודת מס הכנסה גורסת כי אדם שנמצא ברוב השנה בישראל הנטייה תהיה לראותו כתושב ישראל.

שהיתם 183 ימים בשנה או יותר בישראל?  חזקה שמרכז חייכם הוא בישראל.

שהיתם בישראל  30 ימים לפחות בשנה ובאותה שנה ובשנתיים שקדמו לה שהיתם 425 ימים לפחות? חזקה שמרכז חייכם בישראל.

לסיכום, הוראות הפקודה קובעות כי תושבותו של יחיד תיקבע במדינה בו הוא קובע את "מרכז חייו" (המבחן האיכותי) . לצורך כך ניתן להיעזר ב"מבחן הכמותי" שפורט מעלה.

נבקש לציין, כי נושא טעון זה דורש בחינתם של היבטים מקצועיים בשל השלכות רוחביות רבות ולכן טוב תעשו אם תתייעצו עם יועץ מס בנושא.

משרדנו מחווה דעתו בענייני תושבות יחידים.

 

 • אם התשובות לשאלות אלו הן חד משמעיות ופשוטות אתם כבר יודעים מה חושבים עליכם ברשות המסים.
 • לפעמים המציאות בעולמנו המגוון והמתפתח מזמנת לנו אורח חיים לא קונבנציונלי המשתרע על פני מספר מדינות, לבד או בחיק המשפחה. כך נוצרים מצבים בהם משפחות עשויות לחיות באופן מפוצל על פני מספר רב של שנים במדינות שונות, או לחיות יחד אך לעבור בין מדינה למדינה באופן תדיר.
 • כאמור, הניסיון המצטבר מלמד אותנו שלעיתים התשובה אינה כה ברורה ועל מנת להשיג בהירות ויציבות יש לבחון את הנושא לעומקו ובתוך כך להיעזר בחוות דעת מומחה. לעיתים יהיה עלינו לשנות מאורך חיינו ולעיתים מומלץ לפנות להבהרת עמדת רשות המסים.

 

גילוי מרצון | תושבות לצרכי מס | תושב חוזר | פרה רולינג | ניכוי מס במקור